"/> آسیای فست میل دو قندان دورثابت - شرکت مهر البرز صنعت سرام

آسیای فست میل دو قندان دورثابت

این دستگاه برای آسیاب کردن سریع مواد اولیه مختلف غیر فلزی معدنی (خشک و تر) از جمله مواد سرامیکی ، رنگ ، غذا ، آرایشی ، دارویی ، آزمایشگاه ها ، مدارس و … استفاده می شود. زمان آسیاب کاری با استفاده از تایمر الکترونیکی قابل تنظیم است.