"/> آسیای سیاره ای چهار محفظه ای - شرکت مهر البرز صنعت سرام

آسیای سیاره ای چهار محفظه ای

انرژی آسیاب در آسیاب سیاره ای 50 درصد بیشتر از آسیاب های معمولی است. این قابلیت زمان آسیاب را نسبت به آسیاب معمولی تا حدود 60 درصد کاهش می دهد.چرخش خارج از مرکز محفظه و بعلاوه تفاوت درسرعت چرخش محفظه و دیسک منجر بر هم کنش بین اصطکاک و ضربه در درون محفظه شده و در نتیجه انرژی دینامیک بیشتری تولید می شود.از این دستگاه به منظور پودر کردن مواد ، هم زدن، همگن کردن ، آسیاب کردن کلوئیدی و آلیاژسازی مکانیکی استفاده می¬گردد.