"/> آسیای سیاره ای رومیزی دو محفظه ای - شرکت مهر البرز صنعت سرام

آسیای سیاره ای رومیزی دو محفظه ای

در دستگاه آسیاب سیاره ای همانطور که نامش گویا است محفظه های آسیاب مانند سیاره های منظومه شمسی دارای 2 حرکت وضعی (به دور خود) و حرکت انتقالی (به دور مرکز) می باشد.