"/> بایگانی‌های کوره روزمینی گازوئیلی ذوب - شرکت مهر البرز صنعت سرام

نمایش یک نتیجه

کوره ها و خشک کن ها

کوره روزمینی گازوئیلی ذوب

کوره روزمینی گازوئیلی ذوب برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم مس و برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می باشد.