"/> بایگانی‌های ففر کورن - شرکت مهر البرز صنعت سرام

نمایش یک نتیجه

تجهیزات آزمایشگاه سرامیک

ففر کورن

ففر کورن برای تعیین میزان کارپذبری (پلاستیته) مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.