نمایش 13–24 از 29 نتایج

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی بادامک با جعبه ماهیچه کد 218

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی پولی کوچک کد 220

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چرخ بزرگ کد 234

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چرخ کوچک کد 223

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چهار گوش ماهیچه سر خود کد 226

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی دو تکه پدالی کد 224

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه افقی و جعبه ماهیچه کد 228