" /> بایگانی‌های کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری - شرکت مهر البرز صنعت سرام

نمایش 1–12 از 30 نتیجه

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره روزمینی گازی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم، مس، برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می یاشد.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره روزمینی گازوئیلی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم مس و برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می باشد.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره گازوئیلی دوار ذوب ظرفیت 250 کیلوگرم

از این کوره عمدتا برای ذوب چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیل می باشد.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود. This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن 1000 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن واگنی 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن واگنی 1000 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

سرند ویبره سقفی قطر 90 سانتیمتر

این دستگاه برای جداکردن اندازه خاصی از ماسه یا مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می¬گیرد.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با ماهیچه چکمه ای کد 215

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی دوتکه با سطح جدایش یکنواخت کد 216

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با سطح جدایش غیر یکنواخت کد 217

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی بادامک با جعبه ماهیچه کد 218