نمایش 1–12 از 29 نتایج

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود. This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن 1000 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود. This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن واگنی 1000 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود. This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

خشک کن واگنی 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود. This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

سرند ویبره سقفی قطر 90 سانتیمتر

این دستگاه برای جداکردن اندازه خاصی از ماسه یا مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می¬گیرد.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره روزمینی گازوئیلی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم مس و برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می باشد. This furnace is used for melting metals such as aluminum, copper, brass and cast iron. It is fired by gasoline or natural gas.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره روزمینی گازی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم، مس، برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می یاشد. This furnace is used for melting metals such as aluminum, copper, brass and cast iron. It is fired by gasoline or natural gas.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

کوره گازوئیلی دوار ذوب ظرفیت 250 کیلوگرم

از این کوره عمدتا برای ذوب چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیل می باشد. This kind of furnace is mostly used for cast iron melting. It is fired by gasoline.

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با دو قطعه آزاد کد 221

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با ماهیچه چکمه ای کد 215

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با یک قطعه آزاد کد 222