نمایش 13–19 از 19 نتایج

تجهیزات سرامیک هنری

کوره الکتریکی 120 لیتری 1100 درجه

این کوره برای سرامیست ها سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در دومدل درب از جلو و درب از بالا (صندوقی) با استفاده از برق تکفازطراحی شده است.

این کوره برای سرامیست ها سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در دومدل درب از جلو و درب از بالا (صندوقی) با استفاده از برق تکفازطراحی شده است.

این کوره برای سرامیست ها، سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در دومدل درب از جلو و درب از بالا (صندوقی) با استفاده از برق تکفازطراحی شده است.

تجهیزات سرامیک هنری

کوره گازی راکو

از این کوره برای پخت راکو و همچنین پخت قطعات بیسکویت استفاده می شود.

تجهیزات سرامیک هنری

میز مجسمه سازی

در پرداخت و ظریف کاری، حجم ها و قطعات سرامیک و سفال استفاده می¬شود.

تجهیزات سرامیک هنری

میز نورد گل پایه دار

از این دستگاه برای آماده سازی سریع و آسان مقاطع تخت گل در ضخامت های مشخص استفاده می شود.

تجهیزات سرامیک هنری

میز نورد گل رو میزی

از این دستگاه برای آماده سازی سریع و آسان مقاطع تخت گل در ضخامت های مشخص استفاده می¬شود.