"/> بایگانی‌های تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک - شرکت مهر البرز صنعت سرام

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

ممبران پمپ و فیلتر پرس دوغاب

این دستگاه برای انتقال و تبدیل دوغاب سرامیک به کیک گل استفاده می شود.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

اکسترودر تک فاز قطر خروجی 9 سانتی متر

از این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به سطح مقطع با اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

اکسترودر سه فاز قطر خروجی 15 سانتی متر

از این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به سطح مقطع با اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

اکسترودر وکیوم دار تک فاز قطر خروجی 9 سانتی متر

از این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به سطح مقطع با اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

اکسترودر وکیوم دار سه فاز قطر خروجی 15 سانتی متر

از این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به سطح مقطع با اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

همزن پایه دار 100 لیتری

این دستگاه برای مخلوط کردن و هم زدن دوغاب مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

همزن پایه دار 200 لیتری

این دستگاه برای مخلوط کردن و هم زدن دوغاب مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

همزن پایه دار 500 لیتری

این دستگاه برای مخلوط کردن و هم زدن دوغاب مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

همزن پایه دار 1000 لیتری

این دستگاه برای مخلوط کردن و هم زدن دوغاب مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

سرند ویبره دوغاب قطر 50 سانتیمتر

این دستگاه برای جداکردن ذرات درشت ناخالصی موجود در دوغاب مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

آسیای بالمیل 100 لیتری

این دستگاه به منظور آسیاب و آماده سازی دوغاب مواد اولیه ، لعاب و رنگینه بدنه های چینی ، سرامیک و پودر های خشک مناسب است.

تجهیزات آماده سازی مواد اولیه سرامیک

آسیای بالمیل 200 لیتری

این دستگاه به منظور آسیاب و آماده سازی دوغاب مواد اولیه ، لعاب و رنگینه بدنه های چینی ، سرامیک و پودر های خشک مناسب است.