نمایش یک نتیجه

تجهیزات آزمایشگاه متالوژی مکانیکی

دستگاه مقاومت به ضربه شارپی اتوماتیک

آزمایش مقاومت به ضربه که آنرا آزمایش V-notch نیز می نامند، آزمایش استاندارد برای اندازه گیری های با نرخ کرنش های زیاد است.