نمایشگاه 14 تا 17 آذر ماه

شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز مقدم سروران گرامی را در دومین  نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی گرامی می دارد. زمان: 14-17 آذر 1397 مکان: مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب- سالن A5

نمایشگاه دی ماه

شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز مقدم سروران گرامی را در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گرامی می دارد. زمان: 3-6 دی 1397 مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران