مقدمه:

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها، المنت ها در سقف نصب شده اند.

مشخصات فني:

-سیستم کنترل حرارتی در دو مدل:( بنا به سفارش مشتری)
• دیجیتالی با قابلیت برنامه دهی 9 برنامه 9 مرحله ای
• سیستم اندروید با قابلیت 20 برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی
-المنت مورد استفاده SiC و ترموکوپل نوع S
– دارای فاصله هوایی در بدنه به منظور جلوگیری از خوردگی و پایین آوردن دمای بدنه بیرونی
– نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید 30 (1650 درجه سانتیگراد)
– بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک