مقدمه:
این دستگاه برای سنجش میزان انبساط نمونه های گچ بعد از خودگیری مورد استفاده قرار می گیرد.

تشریح دستگاه:
این وسیله دارای یک محفظه هرم مثلثی شکل با زاویه قائمه است که سطح آن کاملا صیقلی است. یکی از قاعده های این هرم متحرک است که به یک میکرومتر متصل شده است. قاعده دیگر آن ثابت است. بعد از اینکه گچ داخل این محفظه ریخته میشود، گچ در حال خودگیری چنانچه با انبساط همراه باشد، میکرومتر میزان انبساط گچ را ثبت می کند.

مشخصات فنی:

– کد دستگاه: PEA
– ابعاد دستگاه: 20×8×6 سانتی متر
– وزن دستگاه: 6/1 کیلو گرم
– این دستگاه شامل یک محفظه قرار گیری نمونه است.
– جنس این دستگاه از آلومینیوم آلیازی می¬باشد.
– این دستگاه دارای یک میکرومتر دیجیتال برای سنجش تغییرات طول است.