مقدمه:
این دستگاه برای اندازه گیری سریع و دقیق جرم ویژه (دانسیته) دوغاب سرامیکی و سایر محلول ها و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد

تشریح دستگاه:
حجم محفظه این وسیله دقیقا 100 سی سی است. محفظه از جنس فولاد زنگ نزن بوده و جرم آن 200 گرم است. داخل محفظه با محلول مورد آزمایش پر می گردد. سپس محفظه و دوغاب موجود در آن توزین می شود. به این صورت از تقسیم جرم محلول بر 100 (حجم محلول) می توان دانسیته محلول را محاسبه کرد.

مشخصات فنی:
– کد دستگاه: PC
– ابعاد دستگاه: قطر
– وزن دستگاه: 200 گرم
– دارای جنس فولاد زنگ نزن
– حجم داخل کاپ طبق استاندارد 100 سی سی می باشد
– مورد استفاده برای اندازه گیری سریع و دقیق وزن ویژه ( دانسیته) دوغاب سرامیکی و سایر محلول ها و مایعات می باشد