مقدمه:
این وسیله برای ایجاد ضخامت معینی از لعاب بر روی زیر لایه مورد استفاده قرار می گیرد.

تشریح دستگاه:
این وسیله دارای دو محفظه مکعب مستطیلی از فولاد زنگ نزن است. یکی از دیواره های این وسیله به اندازه های متفاوتی معادل 0.2 ، 0.4، 0.6، 0.8 و 1.0 تراش خورده است. لذا هنگامیکه اسلشر به عنوان مثال 0.4 میلیمتر روی یک سطح کاملا صاف قرار میگیرد یکی از وجوه آن با سطح صاف 0.4 میلیمتر فاصله می گیرد. حال از محلول مورد نظر داخل محفظه ریخته می شود. سپس اسلشر روی سطح صاف به حرکت در می آید. به این صورت از محلول موجود به ضخامت 0.4 میلیمتر بر روی سطح صاف می نشیند.

مشخصات فني:
– کد دستگاه: SLA
– ابعاد دستگاه: 30×65×135 میلی متر
– وزن دستگاه: 0/55 کیلو گرم
– این دستگاه شامل دو محفظه است.
– جنس این دستگاه از استیل زنگ نزن می باشد.
– مدل ضخامت لعاب 8/0 و 1 میلی متر
– مدل ضخامت لعاب 4/0 و 6/0 میلی متر