مقدمه:
از این دستگاه برای اندازه گیری استحکام خمشی و مدول شکست انواع نمونه های سرامیکی (انواع کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، چینی مظروف، سرامیک مهندسی و سایر قطعات سرامیکی) بر مبنای اندازه گیری استحکام خمشی سه نقطه ای استفاده می شود.

تشریح دستگاه:
دستگاه دارای دو تکیه گاه افقی است. فاصله این تکیه گاهها با استفاده از پانل دیجیتال دستگاه بطور اتوماتیک تنظیم میشود. قطعه سرامیکی مورد آزمایش روی تکیه گاهها قرار داده میشود. سرعت حرکت فک متحرک تنظیم میشود. به اینصورت فک متحرک که دقیقا در وسط دو تکیه گاه ثابت قرار میگیرد بطور اتوماتیک با سرعت تعیین شده نیرو وارد می کند تا نمونه شکسته و از بین برود. از طریق لودسل دستگاه بیشترین نیرویی که منجر به شکست قطعه شود توسط دستگاه ثبت می شود. دستگاه تنش لازم برای شکست، نیروی نهایی و ابعاد نمونه را ثبت می کند. پانل دستگاه دارای ظرفیت ثبت 256 نتیجه آزمایش است.

مشخصات فني:
مورد استفاده برای اندازه گیری استحکام خمشی و مدول شکست انواع نمونه های سرامیکی بر مبنای انداه گیری استحکام خمشی سه نقطه ای
مناسب برای استحکام خمشی نمونه استاندارد انواع کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، چینی مظروف، سرامیک مهندسی و سایر قطعات سرامیکی
لودسل ساخت کره
نمایش مستقیم میزان استحکام بر روی نمایشگر دیجیتال
مجهز به نرم افزار ثبت و ذخیره نتایج آزمایش با قابلیت ذخیره 100 نتیجه آزمون در حافظه دستگاه
محاسبه استحکام شکست و مدول خمش به طور اتوماتیک
برق مورد نیاز دستگاه تکفاز 220 ولت