مقدمه:
برای آماده سازی سریع و آسان مقاطع تخت گل در ضخامت های مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

تشریح دستگاه:
دستگاه دارای دو غلتک است که از طریق یک چرخ فلکه بسیار بزرگ در خلاف جهت یکدیگر در حال دوران هستند. فاصله بین غلتکها قابل تنظیم است. گل مورد نظر بین دو پارچه مخصوص دستگاه قرار داده می شود. غلتکها در اثر دوران پارچه و به تبع آن گل بین پارچه را از بین خود عبور داده و به مرور گل به ضخامت مورد نظر تخت می شود.

مشخصات فني:
-کد دستگاه: SRO
-ابعاد دستگاه: 70 *80* 135 سانتی متر
-وزن دستگاه: 33 کیلوگرم
-دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد
-قابلیت تنظیم آسان ضخامت مقطع مورد نظر ( فاصله بین غلتک ها)
-دارای خطکش اندازه گیری ضخامت
-جنس رویه دستگاه ورق 16 میلیمتر MDF