مقدمه:
از این وسیله برای پرداخت و ظریف کاری حجم ها و قطعات سرامیک و سفال استفاده می شود.

تشریح دستگاه:
وسیله دارای یک صفحه آهنی است که با دست به آرامی به دوران در می آید. قطعه مورد نظر را روی آن قرار داده و دوران دست دیسک و قطعه کار به دوران در آمده و هنرمند قطعه را نقاشی یا شکل دهی می کند. ارتفاع این چرخ با توجه به راحتی هنرمند قابل تنظیم است.

مشخصات فني:
-کد دستگاه: RDISC-L
-ابعاد دستگاه: قطر 40 و ارتفاع 110 سانتی متر
-وزن دستگاه: 7 کیلوگرم
– دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد
– قابلیت تنظیم آسان ارتفاع دیسک