مقدمه:
از این چرخ برای قرار دادن مجسمه ها بر روی آن و شکل دادن و رنگ آمیزی استفاده می شود.

تشریح دستگاه:
وسیله دارای یک دیسک آلومینیمی است که با دست به آرامی به دوران در می آید. قطعه مورد نظر را روی آن قرار داده و دوران دست دیسک و قطعه کار به دوران در آمده و هنرمند قطعه را نقاشی یا شکل دهی می کند

مشخصات فني:
-کد دستگاه: STAT
-ابعاد دستگاه: 40*40*90 سانتی متر
-وزن دستگاه: 7 کیلوگرم
-دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد
-قابلیت تنظیم آسان ارتفاع دیسک
-مقطع میز مربعی 30 *30 سانتی متر