مقدمه:
از این چرخ برای قرار دادن قطعات سرامیکی بر روی آن و شکل دادن و رنگ آمیزی استفاده می شود.

تشریح دستگاه:
وسیله دارای یک دیسک آلومینیمی است که با دست به آرامی به دوران در می آید. قطعه مورد نظر را روی آن قرار داده و دوران دست دیسک و قطعه کار به دوران در آمده و هنرمند قطعه را نقاشی یا شکل دهی می کند.

مشخصات فني:
-جنس دیسک و پایه چرخ از آلومینیوم می باشد.
– چرخش روان وآسان ( سیستک چرخش بلبرینگی)
-دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد