مقدمه:
با این وسیله میتوان میزان چقرمگی یا پلاستیسیته ماسه ریختگی یا به عبارت دیگر مقاومت به از هم پاشیدگی ماسه قالبگیری را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
ماسه ریختگی در لوله استاندارد با رعایت کلیه شرایط تهیه می شود. سپس لوله محتوی ماسه در محل مورد نظر قرار داده می شود. سپس از طریق سنبه موجود در وسیله، نمونه ماسه از قالب به بیرون هدایت شده و از ارتفاع استاندارد بصورت سقوط آزاد به بیرون پرتاب می شود. در پایین این وسیله سنبه ای فولادی قرار دارد که ماسه با آن برخورد و تا حدودی متلاشی می شود. توری استانداری زیر سنبه قرار دارد که ماسه های خرد شده می توانند از آن عبور کرده و در ظرف زیرین جمع شود. ماسه موجود در ظرف زیرین توزین می شود. این ملاک میزان از هم پاشیدگی یا خردشوندگی ماسه ریختگی خواهد بود.

مشخصات دستگاه:
– کد دستگاه: COLAP
– ابعاد دستگاه: 45*56*230 سانتی متر
– وزن دستگاه: 45 کیلو گرم
– قالب استوانه ای از جنس فولاد سخت شده
– الک 12 میلی متر
– بدنه دستگاه دارای رنگ الکترو استاتیک می باشد