مقدمه:
با این وسیله میتوان میزان سیالیت ماسه قالبگیری را که جزء پارامترهای مهم در قالبگیری است را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
این وسیله تشکیل شده از لوله مخصوص تهیه نمونه استوانه ای که در زیر آن یک استوانه دیگر به قطر قدری بزرگتر قرار میگیرد که یک ضخامتی در حد 2 میلیمتر دارد. بدین صورت یک زائده بسیار کوچک در حد 2 میلیمتر در پایین لوله ایجاد میشود. داخل لوله را به روش استاندارد از ماسه قالبگیری پر کرده سپس قسمت استوانه بزرگتر زیر لوله قرار داده میشود. مجددا سه بار از طریق کوبه استاندارد ضربه وارد میشود. میزان کاهش ارتفاع نشان دهنده میزان سیالیت ماسه و ورود آن به زائده اضافه شده است.

مشخصات فنی:
– کد دستگاه: FLOW
– ابعاد دستگاه: 18*16*10 سانتی¬متر
– وزن دستگاه: 5 کیلو¬گرم
– لوله مخصوص به همراه درپوش فولاد سخت کاری و صیقلی شده با قطرهای استاندارد
– دارای رنگ الکترواستاتیک