مقدمه
چنانچه در هنگام ریخته گری در قالب های ماسه ای گاز ایجاد شود، اگر این گاز قادر نباشد قالب را ترک کند، احتمال دارد این گاز وارد فلز مذاب شده و قطعه را معیوب کند. منشاء این گازها می تواند هوای موجود در محفظه قالب جا به جا شده، هوای منبسط شده، بخار آب و تبخیر بعضی از مواد افزودنی به ماسه ریخته گری باشد. قالب های ماسه ای ریخته گری باید قابلیت نفوذ پذیری گازها را داشته باشند. اندازه گیری قابلیت نفوذ گاز یکی از آزمایش های ضروری برای ماسه های ریخته گری محسوب می شود. بعضی از عوامل موثر در قابلیت نفوذ گاز ماسه ریخته گری عبارتند از: اندازه دانه های ماسه، میزان متراکم کردن (کوبیدن ماسه)، افزودنی های ماسه

تشریح دستگاه
در هنگام ریخته گری در قالب های ماسه ای همیشه مقادیری گاز ایجاد می شود، اگر این گاز قادر نباشد قالب را ترک کند، احتمال دارد این گاز وارد فلز مذاب شده و قطعه را معیوب کند. منشاء این گازها می تواند هوای موجود در محفظه قالب جا به جا شده، هوای منبسط شده، بخار آب و تبخیر بعضی از مواد افزودنی به ماسه ریخته گری باشد. قالب های ماسه ای ریخته-گری باید قابلیت نفوذ پذیری گازها را داشته باشند. اندازه گیری قابلیت نفوذ گاز یکی از آزمایش های ضروری برای ماسه های ریخته گری محسوب می شود.
برای اندازه گیری سنجش قابلیت نفوذ ماسه ریخته گری باید با استفاده از دستگاه کوبه ماسه ریخته گری، از ماسه مورد نظر نمونه های استاندارد تهیه کرد. دستگاه دارای دو نازل بسیار حساس به قطرهای 0.5 و 1.5 میلیمتری است که به ترتیب برای ماسه های با قابلیت نفوذ زیاد و کم مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نوع ماسه از نازل متناسب با آن استفاده می شود. دستگاه را با استفاده از تجهیزات ضمیمه دستگاه کالیبره کرده، سپس نمونه مورد نظر را در محل تعیین شده قرار داده و از روی نشانگر دستگاه عدد قابلیت نفوذ قرائت می شود. این دستگاه در محل کارخانه کالیبره شده است. دستگاه دارای برد الکترونیکی بسیار حساسی است که بر اساس اختلاف فشار داخل و خارج نمونه عدد قابلیت نفوذ گاز را نشان می دهد. دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک است.

مشخصات فنی:
• کد دستگاه: PERM
• ابعاد دستگاه: 40*34*39 سانتی متر
• وزن دستگاه: 9 کیلوگرم
• اعمال فشار استاندارد(معادل ستون آب با ارتفاع 10 سانتیمتر)توسط یک دمنده الکتریکی
• اندازه گیری سریع و آسان قابلیت نفوذ گازبدون نیاز به انجام هرگونه محاسبه ریاضی
• قابلیت نمایش فشار دینامیکی بر حسب میلیمتر ستون آب
• قابلیت کار با برق 220 ولت,توان دمنده هوا 90وات
• بدنه دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد.