PO1D20

مقدمه:
متالوسراموگرافی یکی از روش های بررسی خواص نمونه های فلزی و غیرفلزی است. بدین منظور سطح مورد نظر نمونه را باید کاملا صیقلی کرد. با استفاده از این دستگاه می توان سنباده های مختلف با عددهای زبری متفاوت را روی دیسک آن نصب و نمونه را پرداخت کرد. نهایتا با وصل کردن پارچه مخصوص پولیش و استفاده از مواد ساینده بسیار نرم سطح نمونه را تا حد آیینه ای صیقل داد.

تشریح دستگاه:
این دستگاه دارای یک دیسک می باشد که در دو مدل قطر 20 سانتی متری و 30 سانتی متری ساخته می شود. کاغذ سنباده با عدد زبری های مختلف را روی آن می توان نصب کرد. همچنین این امکان وجود دارد که پارچه مخصوص پولیش را با استفاده از چسب پشت پارچه بر روی دیسک چسباند. سرعت و جهت دوران دستگاه از روی پانل آن قابل تنظیم است. نمونه را بر روی دیسک در حال دوران قرار داده تا سطح نمونه با استفاده از مواد ساینده با مش کم صیقلی شود. بدنه این دستگاه با رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده است. دستگاه دارای سیستم آب پاش و سیستم تخلیه فاضلاب است.