مقدمه:
این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به گل با سطح مقطع هایی با اشکال و ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تشریح دستگاه:
این دستگاه دارای الکتروموتوری است که محور اصلی حلزونی دستگاه را به دوران در می آورد. بعد از وارد کردن گل به داخل اکسترودر، از طریق دوران این حلزونی، گل به سمت خروجی دستگاه هدایت می شود. به اینصورت علاوه بر اینکه گل ورز داده می شود، چنانچه قالبی در انتهای آن نصب شده باشد، گل به شکل سطح مقطع قالب بطور مداوم به بیرون هدایت می شود

مشخصات فني:
-کد دستگاه: EXT
-ابعاد دستگاه:60*110*90 سانتی متر
-وزن دستگاه: 120 کیلوگرم
-قطر دهنه خروجی 15 سانتی متر می¬باشد.
-یکنواختی فوق العاده محصول
-الکترو موتور دستگاه 4.2 کیلو وات و گربکس VF130
-دسترسی آسان به قسمت های داخلی دستگاه به منظور تمیز کردن و نگهداری بهتر آن
-طراحی منحصر به فرد حلزونی ها در راستای افزایش ظرفیت یکنواخت سازی