مقدمه:
دستگاه ممبران پمپ برای انتقال دوغاب به دستگاه فیلتر پرس و تبدیل دوغاب سرامیک به کیک گل استفاده می شود. البته از دستگاه ممبران پمپ به تنهایی برای پمپاژ دوغاب ها نیز می توان استفاده کرد.

تشریح دستگاه:
این مجموعه از دو دستگاه تشکیل میشود. ابتدا دوغاب وارد دستگاه ممبران پمپ میشود. حال حتی ممبران پمپ میتواند دوغاب را خود از حوضچه دوغاب مکش کند. سپس دوغاب با فشار تا حدود 10 اتمسفر به دستگاه فیلتر پرس پمپاژ میشود. دستگاه فیلتر پرس دارای 12 صفحه از جنس تفلن بوده که بوسیله پارچه های مخصوص پوشانیده می شوند. دوغاب داخل فیلتر پرس، تحت فشار قرار گرفته و در اثر فشار اعمال شده آب خود را از روزنه های موجود در پارچه های صفحات فیلتر پرس از دست می دهد. به اینصورت در زمانی کمتر از یک ساعت دوغاب به گل سفت با درصد رطوبت کم یا کیک تبدیل می شود.

مشخصات فني:
• کد دستگاه: MPF1
• ابعاد دستگاه: 140*75*95 میلیمتر
• وزن دستگاه: 280 کیلوگرم
• انتقال دوغاب بر مبناي سيستم باي‌پس در سريعترين زمان به فيلتر پرس توسط ممبران پمپ
• ظرفيت انتقال 300-100 ليتر دوغاب در ساعت توسط ممبران پمپ
• حداكثر فشار ممبران پمپ برابر 10 اتمسفر و قطر ديافراگم برابر با 15 سانتیمتر
• توانايي تبديل دوغاب سراميك با دانسيته حدود 1/35 گرم بر سانتيمتر مكعب به صورت كيك گل
• امكان توليد 100 كيلوگرم گل در هر بار شارژ
• صفحات فيلترپرس 12 صفحه با ابعاد 40×40 سانتیمتر و از جنس پلي‌اتيلن
• باز و بسته شدن صفحات با استفاده از فلكه دستي روي دستگاه