مقدمه:
با استفاده از این دستگاه می توان مقاومت فلزات و پوشش های سطحی را به خوردگی در محیط های خورنده و در مقابل مواد ساینده را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
دستگاه محلی برای قرار گیری نمونه دارد. زاویه برخورد محلول خورنده-ساینده با نمونه بین زاویه های 30، 45 و 60 درجه قابل تنظیم است. از طریق پانل مخصوص دبی برخورده محلول با نمونه تنظیم است. نمونه در محل خود قرار داده شده و این امکان وجود دارد که با قرار دادن دستگاه پتانسیو گالوانواستات سهم هریک از عوامل خوردگی و سایش را به تفکیک تعیین کرد.

مشخصات فني:
. کد دستگاه: COR-ER
. ابعاد دستگاه: 135×150×60 سانتی متر
. وزن دستگاه: 45 کیلو گرم
. این دستگاه شامل یک محفظه و یک نگهدارنده نمونه از جنس تفلون است.
. موتور 75/0 اسب بخار