مقدمه
سختی پذیری در نمونه های فولادی عبارت از قابلیت سخت شدن فولاد در اثر سرد شدن سریع در اثر پاشش آب از ناحیه دمای آستنیت است. با انجام این آزمایش میزان سختی پذیری نمونه های فولادی تعیین می شود. منظور از سختی پذیری میزان عمقی از نمونه فولادی است که سخت می شود. عوامل موثر در میزان سختی پذیری فولادها عبارتند از:
– اندازۀ دانه‌های آستنیت؛
– درصد کربن؛
– آخال‌ها و ناخالصی‌های غیرفلزی؛
– عناصر آلیاژی؛
– همگن بودن ریزساختار از نظر درصد کربن و عناصر آلیاژی.
آزمونی موسوم به «جامینی» برای تعیین سختی پذیری نمونه های فولادی انجام می شود.

تشریح دستگاه
منظور از سختی پذیری میزان عمقی از نمونه فولادی است که در اثر سرد کردن سریع توسط پاشش آب از دمای استنیته کردن سخت می شود. آزمونی موسوم به «جامینی» برای تعیین سختی پذیری نمونه های فولادی انجام می شود. برای انجام این آزمایش، از فولاد مورد نظر طبق استانداردهای موجود نمونه هایی تهیه می شود. سپس نمونه فولادی در دما و زمان تعیین شده در استانداردها طبق آنالیز مورد نظر حرارت داده می شود. نهایتا با باز کردن سیستم پاشش آب، نمونه در محل مورد نظر قرار گرفته و از پیشانی سرد
می شود. در این دستگاه فاصله قرارگیری نمونه از سیستم پاشش آب طبق استاندارد تنظیم شده است.

مشخصات دستگاه:

. دارای یک نگهدارنده نمونه
. دارای شیر نازل آب
. دارای یک خروجی فاضلاب
. دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک می باشد
. ظرف دستگاه از جنس استیل می باشد